HomeKlantenserviceBerekeningen

Berekening van uw installatie

Een effectieve en efficiënt werkende verwarmingsinstallatie begint met een grondige berekening en dimensionering. Het is essentieel om nauwkeurig te bepalen welke capaciteit en configuratie het systeem nodig heeft om optimale prestaties te leveren.

De eerste stap in dit proces omvat het uitvoeren van een gedetailleerde warmteverliesberekening voor de ruimtes die moeten worden verwarmd. Factoren zoals isolatie, buitentemperaturen en ruimtegrootte worden hierin meegenomen. Deze berekening geeft een helder inzicht in de benodigde hoeveelheid warmte om een comfortabele en constante binnentemperatuur te handhaven.

Naast het bepalen van het warmteverlies, is het selecteren van geschikte verwarmingselementen zoals radiatoren, convectoren of vloerverwarming van groot belang. Elk van deze elementen heeft specifieke capaciteitsvereisten en draagt bij aan de algehele effectiviteit van het systeem.

Hieronder leggen we alle verschillende zaken uit met voorbeelden.

Hoe wordt een nieuwe gasleiding berekend?

Een gasleiding moet zo gedimensioneerd worden dat het totale drukverlies van de meter tot het toestel maximum 1 mbar is.

3 factoren zijn bepalend voor de diameter van de gasleiding:

  1. Vermogen van de toestellen 
  2. Lengte van de totale gasleiding / aftakkingen
  3. Hoogteverschil tussen toestellen en gasmeter 

Rekenvoorbeelden

Hoewel de diameter van een gasleiding per situatie berekend dient te worden kan u onderstaande voorbeelden als referentie gebruiken:

Cv-ketel van 28 kW

  • DN20 = max 10 meter 
  • DN25 = max 27 meter
  • DN32 = max 82 meter 

Cv-ketel van 40 kW

  • DN20 = max 5 meter
  • DN25 = max 16 meter 
  • DN32 = max 82 meter

Exacte berekening

Voor een exacte berekening kan u steeds contact met ons opnemen. Dit doen wij graag voor u, uiteraard volledig kosteloos en vrijblijvend.

Hoe worden radiatoren correct berekend en gedimensioneerd?

Het nodige vermogen van radiatoren wordt berekend per kamer via een warmteverliesberekening. Belangrijk is dat het syteem in balans is, zo voorkomt u dat bepaalde ruimtes niet warm genoeg worden! Minimale verschillen kunnen achteraf gecompenseerd worden door het “inregelen van de radiatoren”. 

Wenst u een kamer met meerdere radiatoren te verwarmen, dan dient de som van alle radiatorvermogens +/- gelijk te zijn aan het berekende vermogen voor de ruimte. Nota, het geleverde vermogen van een radiator is evenredig met de temperatuur van het cv-water. 

Kijk dus goed in de specificaties van de radiatoren bij welke cv-temperatuur ze een bepaald vermogen leveren!

Maximum afmetingen van uw radiatoren

Meestal worden de radiatoren onder, of zo dicht mogelijk bij koude zones zoals ramen of deuren geplaatst. Met de huidige bouwnormen zijn ramen steeds minder een koude zone en heeft u meer vrijheid in de plaatsing.

Heeft u de ideale posite van uw radiatoren bepaald, meet dan binnen welke afmetingen deze dienen te vallen. Hou steeds rekening met een vrije ruimte van min. 10 cm rondom de radiator. Radiatoren warmen de kamer immers op door een warme luchtstroom tussen de platen te creëren.

Daarbij worden ze ontlucht aan de zijkant dus hoe voldoende ruimte vrij! 

Hoe wordt een vloerverwarming correct berekend en gedimensioneerd?

 Het nodige vermogen van uw vloerverwarming wordt berekend per kamer via een warmteverliesberekening. Belangrijk is dat het syteem in balans is, zo voorkomt u dat bepaalde ruimtes niet warm genoeg worden! Minimale verschillen kunnen achteraf gecompenseerd worden door het inregelen van het debiet op de verdeler. Naargelang de situatie kan 1 meter leiding tussen de 50 en 100 Watt afgeven in de ruimte. 

Legplan bepalen

De fabrikant van de vloerverwarming levert normaal het legplan aan eens de bestelling bevestigd is. Hierop kan afgelezen worden hoeveel meter en met hoeveel tussen-afstand de leidingen gelegd moeten worden. Bij koude zones wordt de afstand tussen de leidingen kleiner gemaakt zodat lokaal meer warmte afgegeven wordt. 

Voor een correcte berekening vragen wij een zo gedetailleerd mogelijk plan door te sturen! Belangrijk zijn de afmetingen én isolatiewaarden van muren, ramen, dak en vloer.  Vermeld tevens welke binnen- of buitenmuren zijn. 

Klantenservice

“Wij staan klaar voor u, elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.
Kies een onderwerp zodat wij u beter kunnen helpen.”

Klik buiten deze bar om te sluiten
VergelijkVergelijker sluiten